Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie šachu štěpán volejbal školní sbor zábava
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Aktuality

Opatření ohledně výuky a přítomnosti žáků ve škole od 1. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

o dětí v mateřské škole

o dětí v přípravné třídě o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

o dětí v přípravném stupni základní školy speciální

o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu 

Distanční výuka pro 1. až 9. ročník:
Výuka probíhá dle již dříve stanoveného upraveného rozvrhu pro distanční výuku,

Pro 1. a 2. ročník bude distanční výuka zahájena od 2. 3. Rodiče obdrží e-mail s podrobnými informacemi.

Školní jídelna je mimo provoz. Všem strávníkům budou obědy odhlášeny.

V kanceláři školy je po předchozí dohodě možné zapůjčit notebook či tablet k distanční výuce. Kontaktujte prosím sekretariát školy na info@zs-stepanska.cz, uveďte jméno žáka, třídu a jméno zákonného zástupce k přípravě Smlouvy o zápůjčce. 

 


Vysvědčení za 1. pololetí a pololetní prázdniny

Vážení rodiče, 

v elektronické žákovské knížce jsme zpřístupnili pololetní hodnocení. V případě, že se přihlašujete z mobilního telefonu, aktualizujte si aplikaci Bakaláři - viz obr. 

V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

23. ledna 2021

Prodloužení odpolední družiny

Od 6. 1. bude odpolední družina pro žáky 1. a 2. tříd prodloužena do 16:30.

5. ledna 2021

Výuka od 4. 1. 2021 - informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 pokračuje výuka 1. a 2. ročníků prezenčně v budově školy. 

Začátek vyučování bude v 7:55, konec v 11:35 hod; vstup do budovy bude hlavním vchodem od 7:35 hod. Rodiče, kteří v nutných případech potřebují zajistit dohled pro své dítě v dřívějším čase, kontaktují e-mailem třídního učitele.

Školní družina bude do odvolání končit v 16:00 hod. 

Obědy pro žáky 1. a 2. ročníků zůstávají přihlášené, prosíme rodiče o kontrolu.

Ve všech prostorách školy je nutné nosit po celou dobu ochranu nosu a úst (ochranný štít je posuzován jako nedostatečná ochrana), vybavte své děti 3 ks roušek a sáčkem.

Dle pokynu se bude o přestávkách i během výuky intenzivně a pravidelně větrat, dejte dětem vhodné oblečení.

3. – 9. ročníky pokračují znovu v distanční formě vzdělávání.

Distanční výuka může mít tyto podoby:

• online hodiny

• zasílání tištěných materiálů

• pokyny k samostatné práci s učebními texty

• výuková videa

• zpracování projektů

• řešení problémových úkolů

• práce s výukovými aplikacemi

1) V rozvrhu online hodin došlo ke změnám, nový rozvrh najdete v příloze a na stránkách jednotlivých tříd. Změny se týkají zvýšení počtu online hodin především pro žáky 2. stupně. Časy hodin jsou totožné s časovým rozvrhem hodin ve škole, abychom byli připraveni na variantu rotační výuky.

2) Pro komunikaci, online hodiny a zadávání podkladů a odevzdávání úkolů používá naše škole výhradně dvě platformy: Škola v pyžamu a Google Classroom. Všichni žáci byli seznámeni s používáním konkrétní platformy.

3) Distanční způsob výuky je povinnou formou vzdělávání. Všichni žáci se musí aktivně účastnit online hodin, komunikovat s vyučujícími a odevzdávat úkoly. 

4) Pokud se nemůže žák online výuky účastnit nebo z vážného důvodu vypracovat úkoly, informuje o tom žák svého vyučujícího. Neúčast na online hodinách omlouvá zákonný zástupce u třídního vyučujícího e-mailem a následně omluvu zapíše do Přílohy ŽK.

5) Žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení, mají možnost si v kanceláři školy znovu půjčit tablet nebo notebook. Je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce žáka, podepisuje se Smlouva o zápůjčce. Kancelář školy je pro tuto možnost k dispozici od 4. 1. v čase od 8:30 – 14:00 hodin. V případě zájmu o zapůjčení vybavení napište prosím email na adresu: info@zs-stepanska.cz, ve kterém uvedete jméno a příjmení dítěte, třídu a termín vyzvednutí.

6) Použití webové kamery a mikrofonu

Použití těchto nástrojů výrazně přispívá ke kvalitě online výuky. Pomáhá pedagogům s rychlou komunikací a zpětnou vazbou, aktivizací žáků, zamezuje případům, kdy žáci nepracují a přitom se jakoby účastní online hodiny. Prosíme rodiče a žáky o spolupráci, a pokud je to technicky možné, aby žáci tyto nástroje používali. Pro soukromí je možné použít tapetu pozadí, aby nebyl vidět interiér pokoje.

7) Žáci jsou rozděleni do jazykových skupin podle zařazení ze začátku školního roku (stejné zařazení jako při distančním vzdělávání v měsících říjnu a listopadu). 

8) Obědy byly žákům 3. – 9. ročníků odhlášeny. Kdo bude mít zájem odebírat v době distanční výuky oběd, musí si v systému obědy znovu přihlásit. Obědy si žáci vyzvedávají v čase 11:10 – 11:30 hod. do přinesených nádob. Je zakázána konzumace v budově školy.

 

 

31. prosince 2020
Rozvrh online hodin stáhnout otevřít

Přání

20. prosince 2020

Zkrácený provoz školní družiny - pátek 18. 12.

V pátek 18. 12. budou oddělení školní družiny v provozu do 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení. 

15. prosince 2020

Mikuláš ve škole

Návštěva Mikuláše, andělů a čertů byla pro nejmenší žáčky velkou událostí. 

 

 

 

4. prosince 2020

Informace k nástupu žáků 30.11.

Vážení rodiče,

v pondělí 30. 11. dochází k návratu většiny tříd do základních škol. Níže uvádíme důležité informace, které by Vám, dětem a učitelům měly pomoci zvládnout návrat s co nejmenšími obtížemi.

1) Je velmi náročné dodržet všechna hygienická pravidla a předpisy, proto musí dojít k úpravě rozvrhů tříd a začátkům výuky. 

2) Žáci budou přicházet do školy v rozdílných časech:

1. – 3. třídy začátek výuky v 7:55 hod; vstup do budovy školy hlavním vchodem

4. – 5. třídy začátek výuky v 8:50 hod; vstup do budovy školy hlavním vchodem

6. – 9. třídy začátek výuky v 7:55 hod; vstup do budovy přes hřiště školy – žáci se shromáždí na hřišti podle tříd, tam si je vyzvednou vyučující

3) Výuka v 6. – 8. ročníku bude probíhat rotačně – týden prezenční výuky a týden distanční výuky (sudý a lichý týden).

4) V týdnu 30. 11. – 4. 12. nastoupí na prezenční výuku třídy 6. B, 7. B, 8. B; třídy 6. A, 7. A, 8. A budou mít distanční výuku. 

5) Rozvrhy hodin pro prezenční i online výuku budou ve středu 25. 11. uveřejněný na webových stránkách jednotlivých tříd. 

6) Ranní družina bude od 6:45 do 7:45 (pro 4. ročník do 8:40) probíhat v kmenových třídách, tzn. skupiny dětí se nebudou míchat. Zajištění provozu ranní ŠD je velmi komplikované. Prosíme rodiče, aby zvážili své možnosti a pokud to je možné, doprovázeli či posílali děti do školy až před začátkem vyučování.

7) Odpolední družina bude končit v 16:30 hod.

8) Pokud máte zájem o oběd, je nutné ho přihlásit do čtvrtka 26. 11. 2020 12:00 hod.

9) Ve všech prostorách školy je nutné nosit po celou dobu ochranu nosu a úst (ochranný štít je posuzován jako nedostatečná ochrana), vybavte své děti 3 ks roušek a sáčkem. 

10) Dle pokynu MŠMT se bude o přestávkách i během výuky intenzivně a pravidelně větrat, dejte dětem vhodné oblečení. V případě příznivého počasí budou žáci některé přestávky trávit na školním hřišti a školní zahradě. 

Za všechny svatoštěpánské

Jana Páčová

23. listopadu 2020
Rozvrh - lichý týden stáhnout otevřít
Rozvrh - sudý týden stáhnout otevřít

Informace k návratu 1. a 2. ročníků do škol

Vážení rodiče, milí žáci,

od 18. 11. se výuka 1. a 2. ročníků opět přesouvá do školních lavic a bude prezenčně probíhat v budově školy. 

Níže uvádíme důležité informace, které by Vám i Vašim dětem měly usnadnit nástup:

- začátek vyučování bude v 7:55, konec v 11:35 hod.

- ranní družina bude od 6:45 probíhat v kmenových třídách; tzn. skupiny dětí se nebudou míchat

- školní družina bude do odvolání končit v 16:00 hod. 

- všechny obědy jsou nyní odhlášené, pokud máte zájem o oběd, je nutné ho přihlásit do pondělí 16. 11. 2020 12:00 hod.

- ve všech prostorách školy je nutné nosit po celou dobu ochranu nosu a úst (ochranný štít je posuzován jako nedostatečná ochrana), vybavte své děti 3 ks roušek a sáčkem

- dle pokynu se bude o přestávkách i během výuky intenzivně a pravidelně větrat, dejte dětem vhodné oblečení

- 3. – 9. ročníky pokračují nadále v distanční formě vzdělávání 

 

14. listopadu 2020

Uzavření školy - důležité informace

Vážení rodiče,

 

dle Usnesení Vlády ČR dochází od středy 14. 10. 2020 k uzavření škol pro prezenční vzdělávání. Níže uvádíme důležité informace, které by Vám i Vašim dětem měly usnadnit tuto nelehkou situaci.

1) Výuka přechází na distanční způsob vzdělávání. Tento způsob může mít podobu: 

• zasílání tištěných materiálů

• pokyny k samostatné práci s učebními texty

• výuková videa

• zpracování projektů

• řešení problémových úkolů

• práce s výukovými aplikacemi

• online hodiny

2) Pro komunikaci, online hodiny a zadávání podkladů a odevzdávání úkolů používá naše škole výhradně dvě platformy: Škola v pyžamu a Google Classroom. Všichni žáci byli seznámeni s používáním konkrétní platformy.

3) Na webové stránky dáme během dnešního večera rozvrh online hodin.

4) Distanční způsob výuky je povinnou formou vzdělávání. Všichni žáci se musí aktivně účastnit online hodin, komunikovat s vyučujícími a odevzdávat úkoly. 

5) Pokud se nemůže žák online výuky účastnit nebo z vážného důvodu vypracovat úkoly, informuje o tom žák svého vyučujícího. Neúčast na online hodinách omlouvá zákonný zástupce u třídního vyučujícího e-mailem a následně omluvu zapíše do Přílohy ŽK.

6) Žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení a tuto skutečnost uvedl zákonný zástupce do dotazníku, mají možnost si v kanceláři školy půjčit tablet nebo notebook. Je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce žáka, podepisuje se Smlouva o zápůjčce. Požadavek na zapůjčení IT techniky byl v počtu 60 ks. To opravdu není v možnostech žádné školy. Zvažte skutečnost, zda zařízení Vaše dítě opravdu potřebuje. Máme vyzkoušeno, že online hodina běží i na chytrém telefonu, který velká většina žáků nejen II. stupně vlastní.

7) Všem žákům byl na středu 14. 10. odhlášen oběd. Velmi Vás prosím, odhlaste svým dětem oběd do 3.11. Pokud nemáte možnost zajistit pro své dítě na distančním vzdělávání oběd a pomohl by Vám oběd ve ŠJ, tak si oběd přihlaste. Prosím, využijte toho jen v případě, že oběd bude opravdu odebraný. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů či do jiných vhodných nádob vždy v čase 11:30 – 12:30 hod.

8) Kancelář školy je v provozu vždy 8.00 – 13:30.

9) V termínu 26. – 30. 10. jsou podzimní prázdniny – výuka nebude probíhat. Dále bude mimo provoz kancelář školy a ŠJ. 

 

Věřte, že si plně uvědomujeme, jak je tato situace pro Vás i Vaše děti velmi náročná. I my učitelé jsme jen lidé. Prosíme o shovívavost při rozjezdu distanční výuky a případných problémech. Nebojte se nám zavolat či napsat – pomůžeme, poradíme, vysvětlíme.

 

Společně to zvládneme.

 

Za všechny svatoštěpánské

 

Jana Páčová

13. října 2020

Rozvrh hodin

Vážení rodiče, milí žáci, 

v příloze naleznete rozvrh pro režim distanční a prezenční výuky. Odpolední vyučování je zrušeno, výuka končí poslední hodinou dopoledního bloku. 

Sledujte stránky tříd a studijní prostředí pro distanční výuku Google classroom. V případě dotazů se obraťte na třídní učitele, případně na vedení školy. 

Prosíme vás o zvážení odebírání obědů pro žáky, kteří budou v týdnu distanční výuky. Velmi by nám z provozních důvodů pomohlo, když obědy dětem odhlásíte. Na stránkách školní jídelny naleznete informace k vydávání obědů. 

11. října 2020
Rozvrh 12.10.-16.10. stáhnout otevřít
Rozvrh 19.10.-23.10. stáhnout otevřít

Změna vyučování

S ohledem na mimořádné opatření Vlády ČR dochází od pondělí 12. 10 2020 ke změně výuky.

Žáci druhého stupně se budou střídat v prezenční a distanční formě výuky dle níže uvedeného rozpisu.

2. STUPEŇ

V týdnu od 12. 10. do 16. 10.

prezenční výuka tříd 6.A, 7. A, 8. A, 9. tř. 

distanční výuka tříd 6. B, 7.B, 8.B - výuka probíhá převážně zadanými úkoly v Google Classroom za jednotlivé předměty, mimo výchov. 

 

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 

Prezenční výuka tříd 6. B, 7.B, 8.B

Distanční výuka tříd 6.A, 7. A, 8. A, 9. tř. - výuka probíhá převážně zadanými úkoly v Google Classroom za jednotlivé předměty, mimo výchov. 

 

Do odvolání  je zrušen provoz školního klubu. 

Prezenční výuka probíhá podle upraveného rozvrhu, budou posíleny dotace hodin klíčových předmětů. Vyučování bude končit poslední hodinou dopoledního bloku.  Upravený rozvrh nalezente na webových stránkách v neděli. 

 

1. STUPEŇ

Vyučování probíhá podle rozvrhu. Výuka tělesné výchovy probíhá v případě příznivého počasí na hřišti školy, v případě nepříznivého počasí budou žáci ve své kmenové třídě s náhradním programem.

9. října 2020

Volby do Senátu - zkrácené vyučování

INFORMACE O ZKRÁCENÉM VYUČOVÁNÍ

V pátek 2. 10. 2020 a v pátek 9. 10. 2020 (v případě konání 2. kola) probíhají v naší škole volby do Senátu. Vzhledem k nutnosti uvolnit třídy bude v těchto dnech zkrácené vyučování. 

Žáci budou odcházet na oběd dle níže uvedeného rozpisu v doprovodu vyučujícího aktuální hodiny. Vyučující zajistí při obědě dohled nad přivedenou třídou. Čas oběda je také časem ukončení vyučování.

Odchody na oběd:

I. tř.   10.50 velká jídelna

II. A    10.50 malá jídelna

II. B    11.00 malá jídelna

III. A   11.00 velká jídelna

III. B   11.10 malá jídelna

IV. A    11.10 velká jídelna

IV. B    11.20 malá jídelna

V. A     11.20 velká jídelna

V. B     11.30 malá jídelna

VI. A    11.30 velká jídelna

VI. B    11.40  malá jídelna 

VII. A   11.40 velká jídelna

VII. B   11.50 malá jídelna

VIII. A  11.50 velká jídelna

VIII. B  11.50 velká jídelna

IX. tř.   12.00 malá jídelna 

 

Provoz školní družiny 

ČTVRTEK 8. 10. – provoz ŠD končí v 17:00 hod. 

Za příznivého počasí budou děti trávit odpoledne na školní zahradě, za nepříznivého počasí budeme v budově školy: odd. 2b, 3a + 3b NEBUDOU ve svých třídách, pro vyzvedávání nutno telefonovat

příslušnému vychovateli. Odd. 1, 2a + 4 zůstávají ve svých třídách. 

 

PÁTEK 9. 10. – provoz ŠD zkrácen do 15:00 hod.

V případě příznivého počasí budeme trávit odpoledne na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí se dle počtu dětí přesuneme do keramické dílny, případně do jídelny školy.

Vážení rodiče, obracíme se na vás s prosbou o dřívější vyzvednutí dětí tento den, v ideálním případě po obědě.  Velmi nám tím pomůžete. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

30. září 2020

Pěvecký sbor Štěpánka

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci zatím bohužel pěvecký sbor Štěpánka v roce 2020/2021 nezahájí svou činnost.

Prosíme vrátit sborová trička, která mají děti u sebe paní učitelce Pánkové nebo Bernardové.

21. září 2020

Nasaď si roušku

Milí žáci a rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci zavádíme od pondělí 6. 9. 2020 nošení roušek ve všech společných prostorách školy mimo třídy. Prosíme rodiče, aby vybavili děti dvěma rouškami a sáčkem na jejich odkládáni. Dále je potřeba dodržovat níže uvedená pravidla:
    • Žák s příznaky respiračních onemocnění zůstává doma a nevstupuje do školy.
    • Dodržujme zvýšenou hygienu, pravidelně si myjeme ruce teplou vodou a mýdlem.
    • Před jídlem a při vstupu do budovy si důkladně dezinfikujme ruce.
    • Každý den od 8 hod probíhá ve škole dezinfekce klik, dveří a madel na schodišti.
    • Snažíme se, aby žáci byli v jedné skupině. Bohužel to není vždy z provozních důvodů možné. Doporučujeme nosit roušky v ročníkově smíšených skupinách a v ranním a konečném oddělení ŠD.  
    • Některé třídy budou v jednotlivých dnech chodit do školní jídelny dle rozpisu 15 minut před koncem vyučovací hodiny s učitelem konkrétního předmětu. Rozpis bude uveřejněn na webu všech tříd a bude vyvěšený ve třídách.
    • Akce mimo školu budou omezeny. Chceme se vyhnout přesunu MHD.
    • Buďme k sobě navzájem ohleduplní a chovejme se zodpovědně.
    • Doporučujeme žákům mít dostatek jednorázových hygienických potřeb (papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, apod.)
    • Vstup rodičů do budovy v běžném provozu bude omezen na zvlášť naléhavé případy. Vždy si prosím zakryjte obličej.

Prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny školy, které vychází z nařízení KHS, MZ, MŠMT a dalších nadřízených organizací.

V případě, že je vizuálně zřejmé, že žák trpí při příchodu do školy příznaky infekčního onemocnění (jako např. kašel, rýma, zvýšená teplota, dušnost, dále také bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), musíme volit tento postup:
    • Žák není vpuštěn do budovy školy a v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce, odchází domů.
    • Pokud není přítomný zákonný zástupce nemocného žáka, pověřený pracovník zajistí přesun žáka do izolační místnosti a neprodleně informuje zákonného zástupce, který ho bezodkladně vyzvedne.
    • Pokud se příznaky vyskytnou u žáka v průběhu vyučování, žák je přesunut do izolační místnosti a současně je informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech zákonný zástupce kontaktuje pediatra, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce následně o rozhodnutí pediatra informuje školu.

Pokud se u dítěte projevují příznaky respiračního onemocnění z jiného důvodu např. z důvodu alergie, musí zákonný zástupce tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, případně čestným prohlášením.

6. září 2020

Překvapení

Milé děti, 

ve škole na vás čeká veliké překvapení. Můžete se těšit na nové zvířecí kamarády. 

31. srpna 2020

Keramická dílna ...

....v budově proti rotundě čeká na své malé i velké keramiky

rotunda a rotundy

28. srpna 2020

Rozmístění tříd

školní rok 2020/2021

II. A, II. B – přízemí vpravo

I. tř., V. A, III. B  – 1. patro vpravo

III. A – 1. patro vlevo

VI. A, IX. tř. VII. B – 2. patro vpravo

V. B, IV. B, IV. A – 2. patro vlevo

VI. B, VII. A – 3. patro vpravo

VIII. A, VIII. B – 3. patro vlevo

26. srpna 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 7:55 hod ve třídách. 
Žáci půjdou bez přezutí přímo do tříd. Rodiče žáků 1. třídy mohou vstoupit do budovy a třídy s rouškou.
Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu – konec v 8:40 hod.
Pro zájemce bude v provozu školní družina do 15:00 hod.
Ranní družina (pro žáky 1. až 4. tříd) bude v provozu od středy 2. 9. 2020, následně každý den od 6:45 hod (v oddělení ŠD v prvním patře).
Prosíme všechny rodiče, aby v dalších dnech minimalizovali vstup do budovy školy.

Organizace výuky v 1. týdnu

úterý 1. 9. 2020
1 vyučovací hodina – konec 8.40 hod.
středa 2. 9. 2020
1. třída – 2 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – 4 vyučovací hodiny (den třídy)
čtvrtek 3. 9. 2020
1. třída – 3 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – vyučování dle dopoledního rozvrhu
pátek 4. 9. 2020
1. třídy – 4 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – vyučování dle dopoledního rozvrhu

V záložce Pro žáky a rodiče můžete pod odkazem Rozvrhy najít platný rozvrh pro tento školní rok. Upozorňujeme, že může před zahájením školního roku dojít k menším změnám.

Nabídku kroužků najdete v prvním týdnu školního roku pod odkazem: Štěpán z.s. – Kroužky. Všichni žáci dostanou přihlášku s přehledem kroužků domů. Vzhledem k epidemiologické situaci začnou kroužky v tomto školní roce od 1. 10. 2020.


Informace ke stravování

Jídelna bude v provozu od úterý 1. 9. 2020. Přihlášení ke stravování a placení obědů před začátkem a na začátku nového školního roku 2020/2021 pouze v místě a době níže uvedené.
Ve školní jídelně, Sokolská 6, Praha 2
do 25. 8. 2020 dle telefonické domluvy /tel. 224 262 152/
od 26. 8. do 31. 8. 2020 denně od 10.00  do 14.00 hod.
od 1. 9. 2020 denně  od 12.00  do 14.00 hod.
Ve výdejně obědů v budově ZŠ u svatého Štěpána
1. 9. 2020 od 7.30 do 9.30 hod.
2. 9. 2020 od 7.30 do 8.30 hod.
Doporučujeme obědy vyřídit v ŠJ Sokolská, vyhnete se dlouhému čekání.

24. srpna 2020