Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie školní sbor zábava volejbal šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Aktuality

25. 9. 2020 - nebude ředitelské volno

V pátek 25. 9. 2020 bude v naší škole probíhat výuka podle rozvrhu. 

23. září 2020

Nasaď si roušku

Milí žáci a rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci zavádíme od pondělí 6. 9. 2020 nošení roušek ve všech společných prostorách školy mimo třídy. Prosíme rodiče, aby vybavili děti dvěma rouškami a sáčkem na jejich odkládáni. Dále je potřeba dodržovat níže uvedená pravidla:
    • Žák s příznaky respiračních onemocnění zůstává doma a nevstupuje do školy.
    • Dodržujme zvýšenou hygienu, pravidelně si myjeme ruce teplou vodou a mýdlem.
    • Před jídlem a při vstupu do budovy si důkladně dezinfikujme ruce.
    • Každý den od 8 hod probíhá ve škole dezinfekce klik, dveří a madel na schodišti.
    • Snažíme se, aby žáci byli v jedné skupině. Bohužel to není vždy z provozních důvodů možné. Doporučujeme nosit roušky v ročníkově smíšených skupinách a v ranním a konečném oddělení ŠD.  
    • Některé třídy budou v jednotlivých dnech chodit do školní jídelny dle rozpisu 15 minut před koncem vyučovací hodiny s učitelem konkrétního předmětu. Rozpis bude uveřejněn na webu všech tříd a bude vyvěšený ve třídách.
    • Akce mimo školu budou omezeny. Chceme se vyhnout přesunu MHD.
    • Buďme k sobě navzájem ohleduplní a chovejme se zodpovědně.
    • Doporučujeme žákům mít dostatek jednorázových hygienických potřeb (papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, apod.)
    • Vstup rodičů do budovy v běžném provozu bude omezen na zvlášť naléhavé případy. Vždy si prosím zakryjte obličej.

Prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny školy, které vychází z nařízení KHS, MZ, MŠMT a dalších nadřízených organizací.

V případě, že je vizuálně zřejmé, že žák trpí při příchodu do školy příznaky infekčního onemocnění (jako např. kašel, rýma, zvýšená teplota, dušnost, dále také bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), musíme volit tento postup:
    • Žák není vpuštěn do budovy školy a v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce, odchází domů.
    • Pokud není přítomný zákonný zástupce nemocného žáka, pověřený pracovník zajistí přesun žáka do izolační místnosti a neprodleně informuje zákonného zástupce, který ho bezodkladně vyzvedne.
    • Pokud se příznaky vyskytnou u žáka v průběhu vyučování, žák je přesunut do izolační místnosti a současně je informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech zákonný zástupce kontaktuje pediatra, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce následně o rozhodnutí pediatra informuje školu.

Pokud se u dítěte projevují příznaky respiračního onemocnění z jiného důvodu např. z důvodu alergie, musí zákonný zástupce tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, případně čestným prohlášením.

6. září 2020

Pěvecký sbor Štěpánka

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci zatím bohužel pěvecký sbor Štěpánka v roce 2020/2021 nezahájí svou činnost.

Prosíme vrátit sborová trička, která mají děti u sebe paní učitelce Pánkové nebo Bernardové.

21. září 2020

Čeština pro cizince

Vážení rodiče a žáci, 

hodiny Čpc začnou v týdnu od 14. 9. 

D. Bernoldová

4. září 2020

Keramická dílna ...

....v budově proti rotundě čeká na své malé i velké keramiky

rotunda a rotundy

28. srpna 2020

Rozmístění tříd

školní rok 2020/2021

II. A, II. B – přízemí vpravo

I. tř., V. A, III. B  – 1. patro vpravo

III. A – 1. patro vlevo

VI. A, IX. tř. VII. B – 2. patro vpravo

V. B, IV. B, IV. A – 2. patro vlevo

VI. B, VII. A – 3. patro vpravo

VIII. A, VIII. B – 3. patro vlevo

26. srpna 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 7:55 hod ve třídách. 
Žáci půjdou bez přezutí přímo do tříd. Rodiče žáků 1. třídy mohou vstoupit do budovy a třídy s rouškou.
Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu – konec v 8:40 hod.
Pro zájemce bude v provozu školní družina do 15:00 hod.
Ranní družina (pro žáky 1. až 4. tříd) bude v provozu od středy 2. 9. 2020, následně každý den od 6:45 hod (v oddělení ŠD v prvním patře).
Prosíme všechny rodiče, aby v dalších dnech minimalizovali vstup do budovy školy.

Organizace výuky v 1. týdnu

úterý 1. 9. 2020
1 vyučovací hodina – konec 8.40 hod.
středa 2. 9. 2020
1. třída – 2 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – 4 vyučovací hodiny (den třídy)
čtvrtek 3. 9. 2020
1. třída – 3 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – vyučování dle dopoledního rozvrhu
pátek 4. 9. 2020
1. třídy – 4 vyučovací hodiny
2.–9. třídy – vyučování dle dopoledního rozvrhu

V záložce Pro žáky a rodiče můžete pod odkazem Rozvrhy najít platný rozvrh pro tento školní rok. Upozorňujeme, že může před zahájením školního roku dojít k menším změnám.

Nabídku kroužků najdete v prvním týdnu školního roku pod odkazem: Štěpán z.s. – Kroužky. Všichni žáci dostanou přihlášku s přehledem kroužků domů. Vzhledem k epidemiologické situaci začnou kroužky v tomto školní roce od 1. 10. 2020.


Informace ke stravování

Jídelna bude v provozu od úterý 1. 9. 2020. Přihlášení ke stravování a placení obědů před začátkem a na začátku nového školního roku 2020/2021 pouze v místě a době níže uvedené.
Ve školní jídelně, Sokolská 6, Praha 2
do 25. 8. 2020 dle telefonické domluvy /tel. 224 262 152/
od 26. 8. do 31. 8. 2020 denně od 10.00  do 14.00 hod.
od 1. 9. 2020 denně  od 12.00  do 14.00 hod.
Ve výdejně obědů v budově ZŠ u svatého Štěpána
1. 9. 2020 od 7.30 do 9.30 hod.
2. 9. 2020 od 7.30 do 8.30 hod.
Doporučujeme obědy vyřídit v ŠJ Sokolská, vyhnete se dlouhému čekání.

24. srpna 2020

Překvapení

Milé děti, 

ve škole na vás čeká veliké překvapení. Můžete se těšit na nové zvířecí kamarády. 

31. srpna 2020