Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie zábava šachu štěpán volejbal školní sbor
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Sbor Štěpánka

Štěpánka přijímá na školní rok 2023/24 nové členy z 2. - 6. třídy. Prvňáčky přivítáme rádi od pololetí, až se trochu sžijí se školní prací. Zkoušky budou každé pondělí od 15:15 do 16 hodin v hudebně. Sbor vedou paní učitelky Jarmila Pánková a Veronika Bernardová.

 

Školní pěvecký sbor Štěpánka, který funguje už 23. rok při ZŠ u sv. Štěpána v Praze 2, vznikl na počátku školního roku 2000/2001 pod vedením paní učitelky Jarmily Pánkové a navázal na tradici sborového zpívání ve Štěpánské z 80. let minulého století. Děti při zpěvu doprovází na kytaru paní učitelka Veronika Bernardová, která také pomáhá s nácvikem písní. Členy sboru jsou žáci 1. - 6. ročníku.

Aktuality:

20. 6. 2023 proběhl vrchol tohoto školního roku - školní akademie. Sbor zazpíval, zatančil a zahrál skvěle píseň Shosholoza. Děkujeme a přejem krásné prázdniny.

V červnu byla už třetí hodina pro rodiče se spoustou nových písniček.

Ve školním roce 2022/23 nacvičil sbor Štěpánka spoustu nových písniček. Dětí je rekordní počet (31), hrají na nástroje, krásně zpívají a společně muzicírují. Zkoušky máme každé pondělí odpoledne od 15:00 do 16:00.

Začali jsme nacvičovat nový repertoár na 2. pololetí. Velký úspěch má africká píseń s tancem Shosholoza.

V lednu 2023 jsme uspořádali už druhou otevřenou hodinu pro rodiče. Předvedli jsme na ní, co všechno jsme se naučili v 1. pololetí.

V době před Vánocemi zpíval sbor hlavně koledy a vánoční písničky a jednu z nich zazpíval v kostele sv. Štěpána 15. 12. 2022.