Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie školní sbor šachu štěpán zábava volejbal
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Základní informace

Štěpán z. s. svolává valnou hromadu na pondělí 20. 9. 2021. Zahájení ve 14.30 hodin v učebně IV. B v 1. patře. V případě, že se nedostaví dostatečný počet členů, aby byla valná hromada usnášení schopná, je náhradní termín stanoven pondělí 20. 9. 2021 od 15.00 hodin.

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele valné hromady

2. Projednání výroční zprávy za rok 2020

3. Rozbor hospodaření

4. Fungování a rozpočet ve školním roce 2021/2022

5. Stav projektů – Šachy Štěpán.

6. Členství – přihlášky, aktualizace

 

7.Body navržené členy dle zákonné lhůty

 

Štěpán z. s. je organizace, která byla založena pro podporu dětí, mládeže a dospělých a je úzce spojena se Základní školou u svatého Štěpána. 

Své hlavní činnosti má stanoveny ve svých stanovách. 

Jedná se především o: 

a) provozování soutěžní i nesoutěžní sportovní činnosti

b) organizování a vytváření materiálního zazemí pro sportovní kroužky fotbalu, florbalu, volejbalové přípravky, volejbalu, basketbalu, šachu, sportovních her,

c) organizování a vytváření materiálního zázemí pro společenské kroužky (divadlo, semináře z matematiky, českého jazyka, výtvarný kroužek) a jazykové kroužky (anglický jazyk, německý jazyk a španělský jazyk)

d) rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu, kulturních aktivit a společenského začleňování zejména v oblasti jejich vlivu na zdraví a sociální zdatnost – spolupořádání sportovních a uměleckých soutěží;

e) spolupracovaní s orgány státní správy a samosprávy (zejména se ZŠ u svatého Štěpána, Městskou částí Praha 2, DDM Praha 2, MHMP, Městská Policie Praha 2) a s ostatními sportovními organizacemi (především s FBK Olymp a Šachový svaz ČR) i jednotlivci. 

f) podporování všeobecné sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobností, jejich intelektuální a tělesné schopnosti, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost 

 

Struktura organizace Štěpán z.s.

 

Orgány Spolku jsou: 

a) valná hromada; 

b) rada; 

c) předseda Spolku; 

d) první místopředseda Spolku;

e) pokladník Spolku;

g) kontrolní komise.

 

Statutárním představitelé Štěpán z. s.

Mgr. Tereza Rosenbaumová - předsedkyně spolku

Mgr. Kamila Zethnerová - první místopředsedkyně spolku

Každý z nich je oprávněn jednat za Spolek samostatně. 

Nejvyšším orgánem Štěpán z. s. je Valná hromada. 

Nejvyšším výkonným orgánem je Rada spolku. 

 

Štěpán z. s. organizačně zahrnuje aktivity rozdělené do tří skupin:

- sportovní

- jazykové

- společenské

 

Samostatnou součástí Štěpán z. s. je šachový oddíl Šachy Štěpán, které provozuje a organizuje svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti a v zájmu spolku Štěpán z. s. jako celku. Oddíl Šachy Štěpán je zaregistrován u Šachového svazu České republiky.