Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie šachu štěpán volejbal školní sbor zábava
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Zápis

Zápis do 1. ročníku pro rok 2023/2024

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis se koná v pondělí 3. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin a v úterý 4. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v přízemí školy.

Rezervační systém na přesný čas k zápisu bude spuštěn od 1. 3. 2023. Odkaz na rezervační systém:

rezervace termínu zápisu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku.

Pro školní rok 20223/2024 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Co budete potřebovat k zápisu:

-       vyplněnou „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání“ případně „Žádost o odklad zahájení školní docházky“

-       průkaz totožnosti zákonného zástupce

-       rodný list dítěte

-       u cizinců potvrzení o pobytu v ČR

Žádost o přijetí (Žádost o odklad) můžete vyplnit pomocí on-line formuláře, viz odkaz níže.

žádost o přijetí

žádost o odklad

Odklad zahájení povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2023 písemně o odklad školní docházky.

K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). O odklad školní docházky je možné žádat pouze na spádové škole.

 Nástup po odkladu – zahájení školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

Zahájení školní docházky před dovršením 6. roku věku:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Hodnocená kritéria:
1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.

2) Všichni další zájemci.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede zástupce školské rady a zástupce zřizovatele za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně uveřejněn na webových stránkách školy. 

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8:

 

Anglická – sudá č. 2–10

Hálkova

Ječná

Jugoslávská – lichá č. 1–11, sudá č. 2–8

Kateřinská

Ke Karlovu – lichá č. 7–21, sudá č. 10–24

Legerova – lichá č. 23–65, sudá č. 30–82

Lipová

Lublaňská – lichá č. 31–67, sudá č. 16–54

Malá Štěpánská

Melounová

Mikovcova

Na Bojišti

Na Rybníčku

nám. I. P. Pavlova

Pod Větrovem

Rumunská – lichá č. 1–19, sudá č. 2–20

Salmovská

Sokolská – lichá č. 25-45, sudá č. 30–68

Štěpánská – lichá č. 1–5, sudá č. 2–10

Tylovo nám.

Tyršova

U Nemocnice

V Tůních

Viničná

Vocelova

Žitná – všechna sudá čísla

 

 

 

 

 

27. února 2023

Dny otevřených dveří a zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Dny otevřených dveří se budou konat v tyto dny:

  •  úterý 13. 12. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. Součástí Dne otevřených dveří budou i vánoční dílny pro děti
  •  úterý 21. 03. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin

Srdečně zveme všechny zájemce o vzdělávání na naší škole. 

Termíny zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024:

  • pondělí 3. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin
  • úterý 4. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin

 

14. listopadu 2022

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 (Зарахування українських дітей на 1 курс на 2022/2023 навчальний рік)

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), proběhne 7. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy. 

Předpokládaný počet přijatých žáků – 0

Zápis se uskuteční prezenční formou, je třeba přinést doklad o totožnosti zákonného

zástupce a dítěte a doložit místo pobytu (výpis z registru obyvatel, nájemní smlouva, smlouva o ubytování).

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Hodnocená kritéria:

1. Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2. Štěpánská 8 – spádová škola.

2. Všichni další zájemci.

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8:

Anglická – sudá č. 2 – 10

Hálkova

Ječná

Jugoslávská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 8

Kateřinská

Ke Karlovu – lichá č. 7 – 21, sudá č. 10 – 24

Legerova – lichá č. 23 – 65, sudá č. 30 – 82

Lipová

Lublaňská – lichá č. 31 – 67, sudá č. 16 – 54

Malá Štěpánská

Melounová

Mikovcova

Na bojišti

Na Rybníčku

nám. I. P. Pavlova

Pod Větrovem

Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20

Salmovská

Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68

Štěpánská – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 10

Tylovo nám.

U nemocnice

V tůních

Viničná

Vocelova

Žitná – všechna sudá čísla

 

31. května 2022

Zápis do 1. ročníků pro rok 2022/2023

Den otevřených dveří se bude konat v úterý 22. 3. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. 

 

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis se koná v úterý 5. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin a ve středu 6. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin v přízemí školy. 

Rezervační systém na přesný čas k zápisu bude spuštěn od 1. 3. 2022. Odkaz na rezervační systém:

rezervace termínu zápisu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. 

Pro školní rok 2022/2023 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016

Co budete potřebovat k zápisu:

- vyplněnou „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání“ případně „Žádost o odklad zahájení školní docházky“

- průkaz totožnosti zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- u cizinců potvrzení o pobytu v ČR

Žádost o přijetí (Žádost o odklad) můžete vyplnit pomocí on-line formuláře.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Odklad zahájení povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2022 písemně o odklad školní docházky. 

K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). O odklad školní docházky je možné žádat pouze na spádové škole.

 Nástup po odkladu – zahájení školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku. 

Zahájení školní docházky před dovršením 6. roku věku:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Hodnocená kritéria:

1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.

2) Všichni další zájemci.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede zástupce školské rady a zástupce zřizovatele za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně uveřejněn na webových stránkách školy. 

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.

Jana Páčová

Dokumenty k prostudování:

Školní vzdělávací program "Vzdělání, sebevědomí, slušnost"

Školní řád a Pravidla pro hodnocení

 

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8:

Anglická – sudá č. 2 – 10

Hálkova

Ječná

Jugoslávská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 8

Kateřinská

Ke Karlovu – lichá č. 7 – 21, sudá č. 10 – 24

Legerova – lichá č. 23 – 65, sudá č. 30 – 82

Lipová

Lublaňská – lichá č. 31 – 67, sudá č. 16 – 54

Malá Štěpánská

Melounová

Mikovcova

Na bojišti

Na Rybníčku

nám. I. P. Pavlova

Pod Větrovem

Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20

Salmovská

Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68

Štěpánská – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 10

Tylovo nám.

Tyršova

U nemocnice

V tůních

Viničná

Vocelova

Žitná – všechna sudá čísla

 

 

21. února 2022

Informace k zápisu do 1. ročníku pro rok 2022/2023

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023  bude probíhat ve dnech 5. dubna 2022 a 6. dubna 2022. V příštím školním roce budeme otevírat dvě 1. třídy. V březnu 2022 bude na našich stránkách spuštěn rezervační systém na čas zápisu. K zápisu je možné přijít i bez předchodzí rezervace. Rezervace zápisu na konkrétní čas slouží pouze k hladšímu průběhu bez dlouhého čekání. 

Den otevřených dveří 7. 12. se vzhledem k epidemilogické situaci NEKONÁ.

Den otevřených dveří se bude konat v úterý 22. 3. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. 

 

9. listopadu 2021