Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie šachu štěpán volejbal školní sbor zábava
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Zápis

Informace k zápisu do 1. ročníku pro rok 2022/2023

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023  bude probíhat ve dnech 5. dubna 2022 a 6. dubna 2022. V příštím školním roce budeme otevírat dvě 1. třídy. V březnu 2022 bude na našich stránkách spuštěn rezervační systém na čas zápisu. K zápisu je možné přijít i bez předchodzí rezervace. Rezervace zápisu na konkrétní čas slouží pouze k hladšímu průběhu bez dlouhého čekání. 

Den otevřených dveří 7. 12. se vzhledem k epidemilogické situaci NEKONÁ.

Den otevřených dveří se bude konat  v úterý 22. 3. 2022. 

 

9. listopadu 2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

níže naleznete seznam přijatých uchazečů do první třídy pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni z kapacitních důvodů vyhovět žádostem o přijetí všech uchazečů, je pro nás velmi důležitá zpětná vazba, zda Vaše dítě nastoupí či nikoliv. Své rozhodnutí prosím potvrďte na e-mail: zapis@zs-stepanska.cz Budeme vděčni za tuto informaci v co nejkratším termínu. Uvolněná místa pak připadnou vylosovaným náhradníkům.

Pokud evidenční číslo Vašeho dítěte v seznamu nenaleznete, znamená to, že nebylo přijato a rozhodnutí Vám bude doručeno poštou do vlastních rukou, případně do Vaší datové schránky, pokud jste uvedli tuto možnost. Společně se zřizovatelem jsme domluvili možnost přijetí těchto dětí do ZŠ Resslova. Můžete kontaktovat zástupkyni pro paní I.st. Machálkovou (machalkova@zsressl.cz; tel: 234 129 112). Případně může zákonný zástupce oslovit jinou školu; např. ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Botičská.  

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkávání s Vámi a dětmi.

30. dubna 2021
Přijatí uchazeči 2021 stáhnout otevřít

Informace k zápisu

Průběh zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče, 

níže uvedené řádky vám pomohou se zápisem Vašeho dítěte. 

1) Nejprve vyplňte žádost o přijetí (žádost o odklad) v podobě on-line formuláře. Je velmi důležité věnovat vyplnění pozornost a zkontrolovat si správnost zadaného e-mailového kontaktu zákonného zástupce.  

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

2) Po vyplnění všech údajů klikněte na ODESLAT žádost.

3) Do Vámi zadané e-mailové schránky přijde potvrzení o vyplnění žádosti a Vámi vyplněná žádost ve formátu .pdf.

4) Žádost si vytiskněte a podepište.

5) Termín zápisu je stanoven na 14. – 24. 4. 2021. 

V tomto termínu je potřeba doručit vyplněnou a podepsanou žádost společně s dokumenty:

• kopií průkazu totožnosti zákonného zástupce

• kopií rodného listu dítěte

• u cizinců-potvrzením o pobytu v ČR

• doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) - pouze k žádosti o odklad školní docházky

• doporučení odborného lékaře, případně dětského lékaře či klinického psychologa - pouze k žádosti o odklad školní docházky

Prosíme o dodržení tohoto termínu. Dokumenty nemohou být přijaty před ani po tomto termínu.

6) Možné způsoby doručení všech dokumentů:

- datovou schránkou:  uammtpc

- emailem s el. podpisem na adresu: zapis@zs-stepanska.cz

- poštou na adresu: ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2

- osobně do budovy školy – konkrétní čas si domluvte na tel: 224 943 046

Žádost o přijetí musí obsahovat podpis zákonného zástupce dítěte nebo jeho osobní elektronický podpis.

7) Po doručení všech dokumentů v termínu bude Vaší Žádosti přiděleno číslo jednací a EVIDENČNÍ ČÍSLO Vašeho dítěte. O této skutečnosti budete informováni e-mailem adresovaným zákonnému zástupci, jenž bude dítě při řízení zastupovat. 

8) Účastníci řízení mají právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům. Této možnosti můžete využít dne 27. 4. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci si prosím přesný čas domluvte na tel: 224 946 043. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí a řádně oznámeno.

 

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost vyplnit a vytisknout online žádost o přijetí, nás mohou kontaktovat. Dokumenty společně vyplníme v kanceláři školy. 

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.

Jana Páčová

 

Dokumenty k prostudování:

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022, kritéria přijetí, spádová oblast

Školní vzdělávací program "Vzdělání, sebevědomí, slušnost"

Školní řád a Pravidla pro hodnocení

30. března 2021