Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie volejbal školní sbor zábava šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 

Rozvrh hodin

 
17:55 - 8:40
28:50 - 9:35
39:55 - 10:40
410:50 - 11:35
511:45 - 12:30
Po
ČjČít
TvČítTv
MČít
ČjČít
 
Út
ČjČít
MČít
PrvČít
ČjČít
 
St
AjKry1.skupina
AjBeH2. skupina Jaz
ČjČít
MČít
VvČít
SpČít
Čt
ČjČít
MČít
HvBerHv
PrvČít
 
ČjČít
MČít
TvČítTv
ČjČít
 

Třída - 1.

Školní rok: 2021/2022
Třídní: Čítková Iva

Iva.Citkova@zs-stepanska.cz

Konzultační hodiny:
None

 

PROCHÁZKA NA VYŠEHRAD

Vážení rodiče,

zítra půjdeme, v rámci probíraného tématu v prvouce: Okolí školy, procházkou na Vyšehrad. Prosím, ať si děti zítra do školy přinesou pouze batůžky se svačinou, pitím a penálem. Doporučuji též vhodné oblečení na ven.  Na oběd se vrátíme do školy. Domácí úkol, který jsem dnes zadala, děti přinesou ke kontrole až v pondělí.

Děkuji!

S pozdravem

Iva Čítková

9. září 2021

ŠKOLNÍ INFO

Vážení rodiče,

děti zítra obdrží mazací tabulky, na které budou psát přibalenými fixy. Tabulka zůstane po celou dobu v lavici, fixy budou mít děti uloženy v penále. Prosím, dohlédněte, aby si děti fixy z penálu nevyndavaly a každý den je nosily do školy. 

Připomínám nejpozději do konce týdne odevzdat dotazníky a přihlášku do kroužků.

Děkuji!

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne

Iva Čítková

7. září 2021

INFORMACE K 2. TÝDNU

Vážení rodiče,

dnes si děti odnesly domů všechny učebnice a pracovní sešity. Prosím, aby si doma zatím nechaly Slabikář, Matematiku 2. díl, Sadu písmen a Písanky.

Od 6. 9. se budeme učit dle našeho rozvrhu, děti si pod vaším dohledem budou chystat pomůcky na jednotlivé předměty. Každý den si budou domů nosit úkolníček s poznamenaným domácím úkolem a záznamníček (žákovská knížka).

Dále, prosím, obalte spolu s dětmi velký sešit na prvouku, do kterého si dnes nakreslily první obrázek. 

Připomínám pomůcky na výtvarnou výchovu a vyplněné dokumenty.

Od pondělí 6. 9. rodiče již nebudou moci doprovázet prvňáčky do třídy, rozlučte se, prosím,  s dětmi u šaten.

Ráda bych všechny prvňáčky moc pochválila a doufám, že nám to i nadále spolu půjde tak dobře. 

Přeji všem krásný víkend!

Iva Čítková

 

3. září 2021

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Milí prvňáčci, už se na vás moc a moc těšíme!

Vše je připravené na krásné první setkání s vaší třídou.Foto 1. třídy

Foto 1. třídy

31. srpna 2021

1. ZÁŘÍ

Milí prvňáčci, 

už se brzy uvidíme! Sejdeme se dne 1. září. Tento významný den Vás mohou nahoru doprovodit i dospělí, kteří Vás přivedou, aby se podívali, kde se budeme učit. Půjdete po hlavním schodišti do prvního patra vpravo.

První den nepůjdete do šatny a nebudete potřebovat ani přezůvky. Dospělé poprosím o to, aby si vzali ochranu dýchacích cest.

Pro testované žáky jsou roušky a respirátory povinné pouze ve společných prostorách školy (chodba, toaleta, jídelna).

Dle nařízení vlády bude probíhat ve dnech 2. 9. dále 6. 9. a 9. 9. testování antigenními testy v kmenových třídách.

Prosíme rodiče o zaslání informace do 1. září na školní e-mail: info@zs-stepanska.cz, pokud se Vaše dítě nebude v úvodu školního roku testovat - např. prodělalo covid, má ukončené očkování (+14 dní), s testováním nesouhlasíte apod.

Žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny, nemusí test podstoupit. Je nutné předložit písemné potvrzení.

Rodiče zvu také na první třídní schůzku, která se bude konat odpoledne 1. 9. od 16. 30 hodin  u nás ve třídě. (1. patro. 1. tř.)

Adaptační kurz se bohužel konat nebude.

Už se na Vás moc těší Vaše paní učitelka

Iva Čítková

30. srpna 2021