Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie zábava školní sbor šachu štěpán volejbal
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 

Rozvrh hodin

 
17:55 - 8:40
28:50 - 9:35
39:55 - 10:40
410:50 - 11:35
511:45 - 12:30
Po
ČjBer
MBer
PrvBer
TvČítTv
 
Út
ČjBer
MBer
HvBerHv
ČjBer
AjBer2. skupina
St
ČjBer
MBer
ČjBer
PrvBer
 
Čt
ČjBer
MBer
VvSme
SpSme
AjBer1.skupina
ČjBer
MBer
ČjBer
TvČítTv
 

Třída - 1.

Školní rok: 2020/2021
Třídní: Bernardová Veronika

Veronika.Bernardova@zs-stepanska.cz

Konzultační hodiny:
None

 

Rozvrh od 17. 5.

14. května 2021
Rozvrh hodin od 17. 5. stáhnout otevřít

On line výuka od 2. 3. 2021

Od úterý 2. 3. přecházíme na on line výuku.
V pondělí budeme s třídní asistentkou ve třídě a prosíme Vás, abyste si někdy mezi 9: 30 a 11:30 přišli pro pytlíčky s učebnicemi, mazací tabulkou, přílohami k matematice atd. 
Děti už jsou o něco zkušenější a starší, proto bude hodin více a rozdělovat je budeme do dvou skupin po čtrnácti.
První skupina:
ČERMÁK                              MACHAČOVÁ                              
DIVIŠOVÁ                            NOVOTNÁ                                                                                   
DOVINOVÁ                          LACINOVÁ                                           
HARTL                                 PROKOPOVÁ                                               
JIRÁKOVÁ                           TRUBAČ
KLIMEŠ                                VAŇKÁT
KOMÁRKOVÁ                      ZVONÍČEK
 
Výuka od pondělí do čtvrtka : Český jazyk 8:30 - 9:10
                                               Matematika 9:20 - 10:00

                pátek: 9: 00 - 9:40 - angličtina, čtení nebo psaní

__________________________________________________________________________________________________
Druhá skupina:
ARSHEVSKAYA                      KOVÁČIKOVÁ                           
BRAUNER                               MALLY                                                                                      
CÍFKOVÁ                                PRŠALOVÁ
HRUBÁ                                   ROHAN                                                     
CHRISTENSENOVÁ              TKACHENKO
JURÁŠKOVÁ                          VINAŘ
KLJUJKOV                              VRÁNA
 
Výuka od pondělí do čtvrtka : Český jazyk 10:10 - 10:50
                                                Matematika 11:00 - 11:40

                pátek: 10:00 - 10:40 angličtina, čtení nebo psaní

 
Na ŠKOLE V PYŽAMU najdete každý den učivo, které jsme ten den udělali - hlavně pro ty, kdo se nemohli přihlásit a zúčastnit video hodiny - a také to, co bych Vás poprosila, abyste udělali s dětmi v prvouce, případně nějaké materiály, které byste dětem měli vytisknout k výuce, to ale až podle potřeby. 
Více informací najdete v emailu, který jsem všem poslala.
 
Nakonec tedy ještě shrnutí následujícího, mimořádného týdne:
Pondělí 1. 3. - výuka neprobíhá, rodiče si mohou mezi 9:30 a 11:30 přijít pro věci. (v dalších dnech pak po domluvě mezi 8 - 8:15 a po 12h)
Úterý 2. 3. - on line výuka ve dvou skupinách v plném rozsahu, viz rozpis 
Středa 3. 3. - 1. výuka jako v pátek, jen to bude čtení a psaní a ne angličtina (očkování učitelů)
Čtvrtek a pátek - pokud to náš zdravotní stav umožní, výuka proběhne v plném rozsahu, pokud ne, najdete ráno po 8:00  informaci na ŠKOLE V PYŽAMU, že se výuka ruší.
 
27. února 2021

Rozvrhy - platné od 30.11.

25. listopadu 2020
Rozvrh - lichý týden stáhnout otevřít
Rozvrh - sudý týden stáhnout otevřít

Uzavření školy - důležité informace

Vážení rodiče,

 

dle Usnesení Vlády ČR dochází od středy 14. 10. 2020 k uzavření škol pro prezenční vzdělávání. Níže uvádíme důležité informace, které by Vám i Vašim dětem měly usnadnit tuto nelehkou situaci.

1) Výuka přechází na distanční způsob vzdělávání. Tento způsob může mít podobu: 

• zasílání tištěných materiálů

• pokyny k samostatné práci s učebními texty

• výuková videa

• zpracování projektů

• řešení problémových úkolů

• práce s výukovými aplikacemi

• online hodiny

2) Pro komunikaci, online hodiny a zadávání podkladů a odevzdávání úkolů používá naše škole výhradně dvě platformy: Škola v pyžamu a Google Classroom. Všichni žáci byli seznámeni s používáním konkrétní platformy.

3) Na webové stránky dáme během dnešního večera rozvrh online hodin.

4) Distanční způsob výuky je povinnou formou vzdělávání. Všichni žáci se musí aktivně účastnit online hodin, komunikovat s vyučujícími a odevzdávat úkoly. 

5) Pokud se nemůže žák online výuky účastnit nebo z vážného důvodu vypracovat úkoly, informuje o tom žák svého vyučujícího. Neúčast na online hodinách omlouvá zákonný zástupce u třídního vyučujícího e-mailem a následně omluvu zapíše do Přílohy ŽK.

6) Žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení a tuto skutečnost uvedl zákonný zástupce do dotazníku, mají možnost si v kanceláři školy půjčit tablet nebo notebook. Je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce žáka, podepisuje se Smlouva o zápůjčce. Požadavek na zapůjčení IT techniky byl v počtu 60 ks. To opravdu není v možnostech žádné školy. Zvažte skutečnost, zda zařízení Vaše dítě opravdu potřebuje. Máme vyzkoušeno, že online hodina běží i na chytrém telefonu, který velká většina žáků nejen II. stupně vlastní.

7) Všem žákům byl na středu 14. 10. odhlášen oběd. Velmi Vás prosím, odhlaste svým dětem oběd do 3.11. Pokud nemáte možnost zajistit pro své dítě na distančním vzdělávání oběd a pomohl by Vám oběd ve ŠJ, tak si oběd přihlaste. Prosím, využijte toho jen v případě, že oběd bude opravdu odebraný. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů či do jiných vhodných nádob vždy v čase 11:30 – 12:30 hod.

8) Kancelář školy je v provozu vždy 8.00 – 13:30.

9) V termínu 26. – 30. 10. jsou podzimní prázdniny – výuka nebude probíhat. Dále bude mimo provoz kancelář školy a ŠJ. 

 

Věřte, že si plně uvědomujeme, jak je tato situace pro Vás i Vaše děti velmi náročná. I my učitelé jsme jen lidé. Prosíme o shovívavost při rozjezdu distanční výuky a případných problémech. Nebojte se nám zavolat či napsat – pomůžeme, poradíme, vysvětlíme.

 

Společně to zvládneme.

 

Za všechny svatoštěpánské

 

Jana Páčová

13. října 2020

První dva týdny

První dva týdny máme za sebou a už umíme hodně věcí. Trefíme do šatny, do jídelny, do třídy i do družiny. Víme už, co všechno ve škole najdeme a kdo v ní pracuje.

Učíme se správně držet tužku a hezky slabě s ní psát, k tomu nám pomáhají i básničky a říkanky.

Počítáme do pěti, stavíme stavby z kostek, krokujeme, prošli jsme také bludištěm.

Zpíváme si česky i anglicky, ve výtvarné výchově jsme malovali sluníčka.

Poznali jsme pravidla školy, třídy i strašilku Zippyho, který nám bude radit, jak se správně chovat v různých situacích a řešit problémy. Také jsme si už přečetli první kapitolu z knížky Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema. Dnes nám listonoš doručil záhadný balík a víte, co v něm bylo? Hádejte! 

11. září 2020

Třída

Těšíme se na prvňáčky. 

Třída už je pro nové žáčky nachystaná. 

31. srpna 2020

Pozdrav

Milí prvňáčci, 

už se brzy uvidíme! Sejdeme se dne 1. září po tři čtvrtě na osm před školou a půjdeme společně do naší třídy. Tento první den vás mohou nahoru doprovodit i dospělí, kteří vás přivedou, aby se podívali, kde se budeme učit. 

Jinak s sebou nebudete potřebovat ani tašku, ani přezůvky. Dospělé poprosím o to, aby si vzali roušky.

Rodiče zvu také na první třídní schůzku, která se bude konat odpoledne 1. 9. od 17 hodin také u nás ve třídě. (1. patro. 1. tř.)

Už se na Vás moc těší vaše paní učitelka

Veronika Bernardová

27. srpna 2020